Renovation Wave

De Europese Commissie heeft vandaag een openbare raadpleging geopend over het stimuleren van de renovatie van gebouwen in de hele EU. Het Renovation Wave-initiatief is een prioriteit in het kader van de European Green Deal en het herstelplan voor de EU, dat tot doel heeft het tempo en de kwaliteit van de renovatie van bestaande gebouwen op te voeren en zo bij te dragen tot het koolstofvrij maken van het gebouwenbestand. Gezien de relatief arbeidsintensieve aard van de renovatiewerkzaamheden en de manier waarop deze passen bij de “groene, digitale en veerkrachtige” ambitie van het herstelpakket van de Commissie, wordt in de EU-mededeling van de volgende generatie gesproken over regelgevende en financiële steun om “het jaarlijkse renovatiepercentage van het bestaande gebouwenbestand ten minste te verdubbelen”.

De raadpleging duurt vier weken en heeft tot doel standpunten en input te verzamelen van een breed scala van belanghebbenden, waaronder nationale, regionale en lokale autoriteiten, bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties, onderwijsorganisaties, consumentenorganisaties, onderzoeks- en innovatieorganisaties, en individuele burgers. Dit zal vervolgens worden meegenomen in de beraadslagingen van de Commissie over dit initiatief. De Commissie heeft het voornemen bevestigd om in het najaar een strategische mededeling en een actieplan met concrete maatregelen voor een snellere en diepgaandere renovatie te publiceren.

Vorige maand heeft de Commissie een routekaart voor de renovatiegolf gepubliceerd met een periode van vier weken voor publieke feedback, die op 8 juni is afgesloten.

Naast het terugdringen van de emissies zal renovatie leiden tot een lager energieverbruik (en lagere rekeningen van de huishoudens), veiligere en gezondere gebouwen, alsook tot het aanpakken van energiearmoede en het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen. Wat de werkgelegenheid betreft, zal renovatie ook tal van lokale, gekwalificeerde banen stimuleren (met name voor het MKB) en daardoor ook duidelijke voordelen opleveren voor de lokale economie. Het Renovation Wave-initiatief legt de nadruk op bestaande gebouwen en renovatie met minder ongemak voor de mensen die in de te renoveren gebouwen wonen.

Achtergrond

De bouwsector van de EU is de grootste energieconsument in Europa die verantwoordelijk is voor ongeveer 40% van het energieverbruik in de EU en voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Tegelijkertijd is ongeveer 75% van de bestaande gebouwen energie-inefficiënt (en werden ze gebouwd voordat de wetgeving inzake de prestaties van gebouwen van kracht was). Het stimuleren van de energieprestaties van gebouwen om de energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen in een veel hoger tempo uit te rollen is een prioriteit, vooral gezien het feit dat 80% van de huidige gebouwen tegen 2050 nog steeds in gebruik zal zijn en dat momenteel slechts 1% (gemiddeld) van de gebouwen elk jaar wordt gerenoveerd. Dit percentage zal ten minste moeten worden verdubbeld om de doelstellingen van de EU op het gebied van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en klimaat te bereiken.

De openbare raadpleging is hier te vinden

DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 DR10 DR11 DR12 DR13 DR14 DR15 DR16 DR17 DR18 DR19 DR20 DR21 DR22 DR23 DR24 DR25 DR26 DR27 DR28 DR29 DR30 DR31 DR32 DR33 DR34 DR35 DR36 DR37 DR38 DR38 DR39 DR40 DR41 DR42 DR43 DR44 DR45 DR46 DR47 DR48 DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 DR10 DR11 DR12 DR13 DR14 DR15 DR16 DR17 DR18 DR19 DR20 DR21 DR22 DR23 DR24 DR25 DR26 DR27 DR28 DR29 DR30 DR31 DR32 DR33 DR34 DR35 DR36 DR37 DR38 DR38 DR39 DR40 DR41 DR42 DR43 DR44 DR45 DR46 DR47 DR48 DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 DR10 DR11 DR12 DR13 DR14 DR15 DR16 DR17 DR18 DR19 DR20 DR21 DR22 DR23 DR24 DR25 DR26 DR27 DR28 DR29 DR30 DR31 DR32 DR33 DR34 DR35 DR36 DR37 DR38 DR38 DR39 DR40 DR41 DR42 DR43 DR44 DR45 DR46 DR47 DR48 DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DR7 DR8 DR9 DR10 DR11

Meer informatie over Renovation Wave

Energie-efficiënte gebouwen

Herstelpakket: Europa’s moment: Herstel en voorbereidin